Nha Trang: Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06

Sáng 3-5, Tổ công tác Đề án 06 (Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) TP. Nha Trang tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thành phố và triển khai công tác năm 2024. Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

04/05/2024

Tiếp tục thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 30 về Đề án 06

Ngày 23-4, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 23-5-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Khánh Hòa (Đề án 06).

24/04/2024

Back To Top